મુખ્ય પૃષ્ઠ

ગુજરાત પાસે સાંસ્કૃતિક અને ઐતિહાસિક વૈભવી વારસો લગભગ હજાર વર્ષ જેટલો પ્રાચીન છેજેની અભિવ્યક્તિનું માધ્યમ ગુજરાતી ભાષા રહ્યું છે. આઝાદ થયાને અડધી સદીથી વધુ સમય વિત્યા બાદ ગુજરાતમાં શૈક્ષણિકવહીવટ તેમજ વ્યવહારમાં ગુજરાતી ભાષાનું મહત્વ ઓછું થતું રહ્યું અને અંગેજી ભાષાનું પ્રભુત્વ વધતું રહ્યું છે. ભારતીય પ્રાદેશિક ભાષાઓના સંરક્ષણ સંવર્ધનમાં આપણે ઊંણાઉતર્યા છીએ. પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ અને સામાજિક આક્રમણને કારણે દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય માધ્યમો દ્વારા ગુજરાતી ભાષા ઉપરાંત સંસ્કૃતિ અને પરંપરાની અવગણના થતી રહી છે. જાણ્યે અજાણ્યે આજે આપણે પોતાની ઓળખ ગુમાવી રહ્યાં છીએ.

મેમ્બર્સ શ્રીઓ
  • કોઈ મેમ્બર્સ ઉમેર્યુ નથી!
ફોટો ગેલેરી
વિડિઓ ગેલેરી